Zombie #1
81.0.217.179:27252
zm_army_tn_beta3
12/32
Dust2 Only #1
217.11.249.93:27761
de_dust2
8/13
JailBreak #1
82.208.17.102:27859
jail_xmf
0/16
1v1 ARENA #1
82.208.17.105:27194
am_multimap2
29/31
Mirage Only #1
82.208.17.49:27868
de_mirage
19/24
Dust2 Only #1
217.11.249.84:27228
de_dust2
12/24
Surf Easy #1
217.11.249.84:27299
surf_epic
11/28
TeamSpeak 3
ts.epiczone.sk
160/250
Online hráčov: 306

JailBreak Pravidlá

 

JAILBREAK

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA PRAVIDIEL: 3.2.2021

 

OBSAH PRAVIDEL:

 

1) VYSVĚTLENÍ ZKRATEK & PŘÍKAZY

2) VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SERVERU
     2.a) PRAVIDLA PRO VŠECHNY MODY

3) PRAVIDLA ROLÍ MODU (SIMON, CT, TT, VD)
     3.a) Simon
​     3.b) Dozorci [CT]
​     3.c) Vězni [TT]
​     3.d) VD - vězeň s volným dnem
​     3.e) HVD po multifreekillu [HVD PO MFK]

4) DEFINICE POJMŮ A DALŠÍ
     4.a) Zákaz stát, begripovat a čupět (stát)
     4.b) Definice CT zony
     4.c) Definice CT tlačítka
     4.d) Definice Simon tlačítka
     
VYSVĚTLENÍ TLAČÍTEK A ZÓN S OBRÁZKY NALEZNEŠ : ZDE
     

5) FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (poznámky k pravidlům)
5.a) FAQ - SLOŽITÉ SITUACE A PŘÍKAZY (podrobné vysvětlení záludných situací)

VYSVĚTLENÍ HER
     6) Hra na Simona
     7a) První reakce
     7b) Poslední reakce
     8a
) První reakce s výhodou
     8b) Poslední reakce s výhodou
     9a) První reakce s nevýhodou
     9b
) Poslední reakce s nevýhodou
     10) Jánošík
     11) Kolotoč
     12) Divoký západ
     13) Schody do nebe
     14) Schody do pekla
     15) Pravda nebo lež
     16) Stavění věžičky
     17) Závody ve věžích
     18) Střelba se sniperkou


1) VYSVĚTLENÍ ZKRATEK & PŘÍKAZY

VD - vězeň s volným dnem
HVD - hromadné VD pro všechny vězně
CT - dozorce
TT/T - vězeň
FA - freeattack [neoprávněné napadení vězně]
FK - freekill [neopravněné zabití vězně]
MFK - mulktifreekill [neopravněné zabití více vězňů; vyhodnotí admin, případně více než 3 vězni]
TK - teamkill [zabití hráče v teamu]
TA - teamattack [napadení hráče v teamu]
PP - poslední přání vězně

/menu - otevře menu
/pomoc - otevře help menu
/vip - otevře vip menu
/admini - zobrazí seznam adminů
/pravidla - zobrazí pravidla serveru
/banlist - zobrazí banlist
/shop - zobrazení nákupního menu pro vězně
/ctshop - zobrazí nákupního menu pro bachaře
/simon - zvolí hráče Simonem + otevírá /smenu
/smenu - zobrazí Simon menu
/mikrofon - přemístí hráče k teroristům
/smenarna nebo /zmenaren - zobrazní menu pro výměnu bodů za peníze

 


2) VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SERVERU [Dozorci - CT, vězni - TT]
[ZA CO MŮŽETE BÝT POTRESTÁNI ADMINEM]

 

1. Zákaz přehazování zbraní ve zbrojnici [naházení všech zbraní do rohu] • více ve FAQ
2. Hru tvoří pouze Simon.
3. Zákaz FK a FA.
4. Smrtí Simona se ruší všechny zákazy i příkazy a Simona musí nahradit jiný dozorce. • více ve FAQ
5. Pokud admin nějak zasahuje do hry jako například zkouší CT mikrofony nebo objasnuje někomu kill, tak se hra pozastavuje. • více ve FAQ
6. Zbraň z grablého CT [admin zabije CT grabem a přemístí ho k T apod.] se nesmí brát do ruky!
7. Zákaz vynášení věcí z atrakcí, tj. všechny části atrakcí, které simon nemůže respawnovat přes simon menu [tzn. autíčka, skateboardy; MÍČ SE MŮŽE]
8. Jediné správné oslovení vůdce je "vůdce" / "vodca".
9. Každý hráč na serveru musí mít smysluplný nick, který Simon dokáže přečíst a určit podle něho hráče.
10. Zákaz neustáleho měnění nicků.
11. Při jakékoli hře, při které musí vězni psát do chatu se neřeší diakritika (š, č, .. ú, ů), ale musí odpovídat gramaticky správně a v českém nebo slovenském jazyce.
12. Pokud simon rozlišuje hráče podle skinů, tak se vůdce bere jako VIP model.

2.a) PRAVIDLA PRO VŠECHNY MODY
[ZA CO MŮŽETE BÝT POTRESTÁNI ADMINEM]
 

1. Zákaz hrát si při modu na atrakcích
2. Zákaz kempení u portů
3. Při spuštění modu nesmějí CT kempit v prostoru cel, ani v jeho blízkosti a zabíjet vězně při východu z cel [při začátku Schovky musí být ve zbrojce]
4. Dozorci mohou kempit kromě schovky a matrixu
5. Vězni nesmí kempit [kromě schovky]
6. Simon nesmí sputit mod (ani box), pokud je vůdce.

 


3) PRAVIDLA PRO JEDNOTLIVÉ ROLE (SIMON, CT, TT, VD)

3.a) SIMON
[ZA CO MŮŽETE BÝT POTRESTÁNI ADMINEM]

1. Musí na začátku kola zkontrolovat, jestli nemá mít nějaký vězeň VD  [FK z předešlého kola]
2. Zákaz slovíčkaření. (Sklo, člup apod.), platí i u hry na Simona.
3. Zákaz neohlášeného modu/boxu. [Simon musí říct, že dává mod/box]
4. Simon nemůže pustit mod, když má nějaký vězeň VD [ne koupené] nebo je Vůdce.
5. Simon nesmí dát 2 mody po sobě. [Neplatí pro box]
6. Simon musí otevřít cely do jedné minuty.
7. Vězni mohou do CT zony, pokud následují simona, který jim tento příkaz dal. Povolení od simona nepotřebují.
8. HRU "DĚROVAČKA" MUSÍ POVOLIT ADMIN
9. Jeden vezeň nemůže mít 2 nevýhody. Simon ho musí zabít.
10. Príkaz je platný len v prípade, že obsahuje sloveso v správnom tvare (príkaz je: "choďte walkom", "choďte ku strelám", "skočte", príkaz NIE JE: "walkom", "ku strelám", "skočiť")
Admin má právo kdykoli zasáhnout do simonovy hry a pozměnit, zrušit nebo zakázat danou aktivitu/činnost.


3.b) DOZORCI [CT]
[ZA CO MŮŽETE BÝT POTRESTÁNI ADMINEM]

1. Vlastnit funkční mikrofon.
2. Chránit, posluchat, brát a nerušit Simona.
3. Když vězeň požádá o objasnění killu, tak mu to dozorce musí vysvětlit.
4. Dozorci mohou zabít vězně za: neposlechnutí příkazu Simona, zbraň schovanou, i v ruce, schovaný granát, i v ruce, vlezení do CT zony, otevření dveří od CT zony, stisknutí CT nebo simon tlačítka, napadnutí, nebezpečné přiblížení [pokus o napadení], zabití dozorce anebo za zranění CT při boxování na místě, kdy vězeň blokuje dozorci vstup do CT zon  - PLATÍ I PŘI KOLE ŠTĚSTÍ V SHOPU • více ve FAQ
5. Zákaz nadržovat a pomáhat vězňům
6. CT má zakázané používat SIMON tlačítka, pokud mu to Simon nepovolí nebo nepřikáže.
7. Zákaz vyhazování/podhazováním zbraní vězňům za účelem zjištění, jestli má zbraň [Bere se jako spolupráce T a CT]
8. CT mají povinnost otevřít při VD pro všechny cely a nesmí nikoho v nich úmyslně držet.
9. Zákaz úmyslného TK a TA jiného CT [např. autíčka, wipeout].
10. Všichni CT (včetně simona) mají zakázáno používat bloky k bugování vězňů, blokování vězňů, barikádování dveří a prostorů apod. Bloky jsou určené pouze k tvoření atrakcí.


3.c) VĚZNI [TT]
[ZA CO MŮŽETE BÝT ZABITI]

1. Vězni musí poslouchat Simona, jít přímou cestou bez zdržování, ale mohou jít tak, aby si neubrali HP. Za neuposlechnutí mohou být zabiti.
2. Vězni nesmí automaticky opouštět místo určené simonem.
3. Jediná tlačítka, které vězni mohou používat vždy, jsou tlačítka na otvírání dveří od prostoru, kam jdou se Simonem.
4. Při pozdním napojení do kola je povinnost vězně se zabít, pokud tak neučiní, tak to může udělat CT nebo admin. (Pozdní napojení = cely byly již otevřeny; neplatí u VD pro všechny)
5. Vězni mohou být zabiti za neposlechnutí příkazu Simona, zbraň schovanou, i v ruce, schovaný granát, i v ruce (pokud nepoužívají granát na atrakci k tomu určené, nesmí atrakci s granátem opustit), vlezení do CT zony, otevření dveří od CT zony, stisknutí CT nebo simon tlačítka, napadnutí, nebezpečné přiblížení [pokus o napadení], zabití dozorce anebo za zranění CT při boxování na místě, kdy vězeň blokuje dozorci vstup do CT zon (POZOR: vesta se nebere jako zbraň) - PLATÍ I PŘI KOLE ŠTĚSTÍ V SHOPU
6. Vězni mohou do CT zony, pokud následují simona, který jim tento příkaz dal. Povolení od simona nepotřebují.
7. TK a TA mezi vězni je povolen, pokud ho simon nezakáže.
8. Vězeň musí pomoci simonovi nalézt jiné vězně, pokud je poslední spolupracující vězeň [může hledat VD i hledané vězně]


3.d) VOLNÝ DEN [VD]
[ZA CO MŮŽETE BÝT POTRESTÁNI ADMINEM]

1. Pro VD neplatí simonovy příkazy, pokud není v rozporu s následujícím:
2. Simon může vězni ukončit VD pouze přes MENU k tomu určené a musí vězni oznámit, že mu VD skončil.
3. Po ukončení VD simonem musí Simon zopakovat všechny zákazy i příkazy jednotlivě pro vězne "s ukončeným VD".
4. Simon může vězňovi ukončit jeho volný den jen, pokud je poslední žijící vězeň bez VD, čas kola je 0:00 nebo hráč s VD narušil simonovu hru při předchozím zákazu.
5. Simon má právo požadovat, aby vězen, který má VD opustil prostor, kde simon tvoří hru a tím ji nijak nenarušoval.
6. Při VD je dovolen granát na atrakaci k tomu určené. [Hráč ho ale nesmí z atrakce odnést nebo s ním na atrakci úmyslně zaútočit na CT]
7. Koupené VD neplatí, pokud chce simon spustit mod. Vezeň by měl koupit VD po otevření cel.
8. Pokud si hráč vybere VD z PP a následují kolo je automatické HVD, tak se mu VD přesouvá na další kolo (platí i u VD z FK). • více ve FAQ
 

3.e) VOLNÝ DEN PO MULTIFREEKILLU

1. Při MFK (vyhodnotí admin, případně více než 3 hráči) následuje další kolo HVD. Simon otevře cely a vyhlásí HVD do času 00:00 na timeru kola.
2. Pokud je následující kolo po MFK automatické HVD přednastavené serverem, tak se další kolo HVD již dávat nemusí.


4) DEFINICE POJMŮ A DALŠÍ
[ZA CO MŮŽETE BÝT ZABITI]

 

4.a) ZÁKAZ SKÁKAT, ČUPĚT, BEGRIPOVAT + STÁT
= Pokud na začátku kola dostanou hráči zákazy skákat, begripovat a čupět (stát), tak vězni z toho nesmí nic udělat až do opětovného povolení Simonem (máte povoleno skákat, můžete skákat atp.)
- Platí, že vězni musí vždy splnit Simonův příkaz přímou cestou a bez zdržování.
např. vězni mohou skočit ke splnění Simonova příkazu (po zákazech Simon řekne: běžte na stoly). Zákazy se tím ale neruší a po vyskočení na stoly nemohou vězni opět skákat.

Tj. VĚZNI MOHOU PORUŠIT ZÁKAZ PRO SPLNĚNÍ SIMONOVA PŘÍKAZU. PŘÍKAZ SE TÍM NERUŠÍ.
 

VYSVĚTLENÍ TLAČÍTEK A ZÓN S OBRÁZKY NALEZNEŠ : ZDE

4.b) DEFINICE CT ZONY
= CT ZONA jsou všechna místa odkud CT hlídají vězně a je pro to "vyhrazený prostor" (na všech boxech, vyvýšená místa - hradby, zídky, prostor u CT tlačítek)

- otevření dvěří od CT zony

4.c) DEFINICE CT TLAČÍTKA
= CT tlačítka se nacházejí na CT zoně nebo jsou na atrakcích, které způsobují dmg [ruleta, děla...] • více ve FAQ

- VD ani vězeň ho nemůže použít [může být zabit]

4.d) DEFINICE SIMON TLAČÍTKA
= SIMON tlačítko je každé tlačítko, které Simon používá k tvoření hry [otevírání cel, tlačítka na ovládání dění v boxu, ale i každé tlačítko, které simon zrovna používá na atrakcik tvoření hry]

- nikdo jiný bez povolení simona nemůže tlačítka používat; vezní [i VD] mohou být zabiti, CT potrestán adminem
- v normálním kole se simonem vězeň nemůže používat žádné z tlačítek [kromě oteviraní dveří od prostoru, kam jde se simonem], jinak může být zabit

4.e) DEFINICE ŠACHTY & PROSTORŮ, KAM VĚZNI NESMÍ, JINAK MOHOU BÝT ZABITI
= šachta je uzavřený tunel, k jehož zpřístupnení musí vězeň rozbít část stěny (nebo jiného materiálu) nebo stlačit "E" (use) a skrz něj se dostane na jiné místo na mapě
= uzavřený prostor, který nikam nevede, ale skrývá zbraň, granát nebo vestu

- vězni mohou tyto prostory otevřít, ale nesmějí do nich vstoupit
- vězni mohou využívat průlezy skrz stěny (tzv. zkratky), pokud tyto průlezy nesplňují podmínky pro šachtu nebo prostor, do kterého nesmí (vězni mohou prolézat např. skrz stěny na jb_snow (od boxu na bludiště; z fotbalu k trampolíně, díra mezi celami v celách)
 


5) FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

2) VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SERVERU - FAQ
1. Zákaz přehazování zbraní ve zbrojnici [naházení všech zbraní do rohu]

- CT si mohou přehodit zbraň pokud si ji chtějí změnit nebo pokud jim dojdou náboje (stejně tak TT, pokud se dostanou do zbrojky)

4. Smrtí Simona se ruší všechny zákazy i příkazy a Simona musí nahradit jiný dozorce.
- Smrtí Simona začíná pro vězně VD, dokud se neurčí nový Simon a nedá příkazy/zákazy

5. Pokud admin nějak zasahuje do hry jako například zkouší CT mikrofony nebo objasnuje někomu kill, tak se hra pozastavuje.
- Vězni v tuto chvíli nesmí napadnout CT, musí čekat dokud se situace nedořeší, nehýbou se a čekají než Admin povolí pokračování kola.


3b) DOZORCI [CT]FAQ
5. Dozorci mohou zabít vězně za: neposlechnutí příkazu Simona, zbraň schovanou i v ruce, granát schovaný i v ruce, vlezení do CT zony, otevření dveří od CT zony, stisknutí CT nebo Simon tlačítka, napadnutí, nebezpečné přiblížení, zabití dozorce anebo za zranění CT při boxování na místě, kdy vězeň blokuje dozorci vstup do CT zon

- dozorci nesmí podhazovat zbraně hráčům, aby zjistili, jestli vězeň má nebo nemá zbraň
- vězni s volným dnem mohou používat granáty na atrakci k tomu určené, nesmí atrakci opustit > pokud se jedná o HE granáty, tak by se CT nemělo motat na atrakci k úmyslnému započetí vzpoury
- vesta se nebere jako zbraň, nedává žádný damage4.c) DEFINICE CT TLAČÍTKA FAQ
= CT tlačítka se nacházejí na CT zoně nebo jsou na atrakcích, které způsobují dmg [ruleta, děla...]

- pozn. samotný prostor, kde se tlačítko od atrakce nachází CT zonou není [typický příklad: betonový proster na wipeoutu na jail_snow], vězni ale tlačítko nesmí stisknout

3.d) VOLNÝ DEN [VD] FAQ
- Příklad a)
Hráč má VD z PP, následující kolo je automatické HVD (nastavené serverem). VD se mu přesouvá na další kolo.
- Příklad b) Hráč má VD z PP, následující kolo je automatické HVD (nastavené serverem), při kterém vězeň, který má mít VD další kolo, získává další VD z PP. Obě VD se mu přesouvají na další kola (bude mít 2x VD)


5.a) FAQ - SLOŽITÉ SITUACE A PŘÍKAZY

1) "Pusťte klávesnici a myš"
Pusťte klávesnici = hráč se nesmí hýbat (pouze myší); pokud hráč používá nějakou klávesu (čup), tak ji musí uvolnit. Hráč po tomto zákazu nesmí používat žádnou z kláves, které jsou při základním nastavení configu, přednastavené na klávesnici (tj. skok, chůze, begrip, čup), jinak může být zabit. Pod klávesnicu spadajú aj animácie a pohyby.
Pusťte myš = hráč nesmí hýbat myší; pokud hráč používá nějaké tlačítko (boxuje), tak ho musí uvolnit. Hráč po tomto zákazu nesmí používat žádné z tlačítek, které jsou při základním nastavení configu, přednastavené na myši (tj. +attack, pohyb myší), jinak může být zabit.
2) Při hře na Simona. Simon říká: "všechno platí" je stejné jako "všechny zákazy a příkazy platí"
3) "Běžte NA zadní stěnu" znamená to stejné jako "běžte K zadní stěně"
4) Pri príkaze "vyberte si" by mal simon špecifikovať, akým spôsobom má výber väzeň uskutočniť (napíš to do chatu, boxni do väzňa a pod.). Ak to nešpecifikuje, nemá právo väzňa za neuskutočnený výber zabiť (je to FK).
5) Pri príkaze "doplňujte bližšie k boxu/simonovi/stredu/..." väzni nemôžu opustiť miesto vopred určené simonom (teda ak sú na čiare, pohybujú sa len v rámci čiary)
6) Pri príkaze "choďte na čiaru" by mal simon čiaru bližšie špecifikovať ("choďte na čiaru pred celami", "choďte na bielo-červenú čiaru"), inak si väzni môžu vybrať akúkoľvek čiaru, ktorá sa nachádza najbližšie k nimVYSVĚTLENÍ HER6) HRA NA SIMONA
1.
 Hra na Simona začíná pouze příkazy obsahující kořen slovesa "hrát", např. "Zahrajeme si (na) Simona" NEBO "Jdeme si zahrát na Simona" NEBO "Hrajeme (hru) na Simona" (Jiný příkaz je "neplatný")
2. Hra na Simona se ukončuje pouze slovy "Simon ukončuje hru (na) Simona" nebo "Simon ukončuje Simona".  (Jiný příkaz je "neplatný".)
3. Když Simon začne nebo ukončí hru na Simona, tak se tím ruší všechny zákazy a příkazy a Simon je musí zopakovat.
4. Pokud příkaz neřekl Simon, tak neplatí.
5. Zákaz slovíčkaření (sklo, člup, apod.)
6. Simon môže začať hru na Simona aj pre skupinku väzňov alebo jednotlivcov (napr. príkazom "X si zahraje (na) Simona"), avšak nesmie tým nikomu nadržovať


7a) PRVNÍ REAKCE
= první reakce je hra, při které vězeň, který jako první splní reakci na skok, čup, begrip, postavení se aj. jako první bude zabit NEBO obdrží nevýhodu

1. Pokud dal simon zákazy, tak platí i při prvních reakcích
2. Při reakcích zabíjí pouze Simon, pokud vězně zabije jiný dozorce bez vyzvání simona, tak sa to môže brať ako FK (Simon mohol chcieť dať väzňovi nevýhodu).
3. Věta: "Kdo X jako první, tak zemře" je stejné jako "První reakce na X"
4. Při reakcích musí Simon zařídit, aby všichni vězni měli stejné podmínky.


7b) POSLEDNÍ REAKCE
= poslední reakce je hra, při které vězeň, který jako poslední splní reakci na skok, čup, begrip, postavení se aj. jako poslední bude zabit NEBO obdrží nevýhodu

1. Pokud dal simon zákazy, tak platí i při posledních reakcích
2. Při reakcích zabíjí pouze Simon, pokud vězně zabije jiný dozorce bez vyzvání simona, tak sa to môže brať ako FK (Simon mohol chcieť dať väzňovi nevýhodu).
3. Při poslední reakci budou vězni zabiti v tomto pořadí: 1) Zemřou vězni, kteří vykonali jinou reakci a měli zákazy. 2) Zemřou vězni, kteří nevykonali reakci vůbec. 3) Zemře nebo obdrží nevýhodu ten vězeň, který vykonal reakci jako poslední.
4. Pokud reakci vykoná jen jeden vězeň, tak přežívá jako jediný.
5. Věta: "Kdo X jako poslední, tak zemře" je stejné jako "Poslední reakce na X"
6. Při reakcích musí Simon zařídit, aby všichni vězni měli stejné podmínky.


8a) PRVNÍ REAKCE S VÝHODOU
= vězeň, který splní reakci jako první získává výhodu

1. Při reakcích s výhodou se nezabíjí ani za špatně vykonanou reakci
2. Věta: "Kdo X jako první, tak získá výhodu" je stejné jako "První reakce s výhodou na X"
3. Při reakcích musí Simon zařídit, aby všichni vězni měli stejné podmínky.


8b) POSLEDNÍ REAKCE S VÝHODOU
= vězeň, který splní reakci jako poslední získává výhodu

1. Při poslední reakci s výhodou se nezabíjí 
2. Věta: "Kdo X jako poslední, tak má výhodu" je stejné jako "Poslední reakce s výhodou na X"
3. Vězni musí plnit reakci bez zdržování. Na opožděné reakce nebude brán zřetel.
4. Simon nesmí úmyslně zdržovat a čekat, jestli ještě nějací vězni splní reakci.
5. Pokud dá simon "Poslední reakci s výhodou na X", tak chvíli počká až vězni splní reakci. Když simon začne určovat, který vězeň splnil reakci jako poslední (začne hovořit, dávat jiný příkaz), tak je pro vězně už pozdě a vykonaná reakce je neplatná (vypršel čas na splnění reakce).
6. Pokud vězni začnou plnit reakci poté, když už simon pokračuje ve hře a měli zákazy, tak mohou být zabiti.
7. Při reakcích musí Simon zařídit, aby všichni vězni měli stejné podmínky.

9a) PRVNÍ REAKCE S NEVÝHODOU
= vězeň, který splní reakci jako první dostane nevýhodu

1. Při reakcích s nevýhodou se nezabíjí ani nedává nevýhoda za špatně vykonanou reakci
2. Věta: "Kdo X jako první, tak má nevýhodu" je stejné jako "První reakce s nevýhodou na X"
3. Při reakcích musí Simon zařídit, aby všichni vězni měli stejné podmínky.


9b) POSLEDNÍ REAKCE S NEVÝHODOU
= vězeň, který splní reakci jako poslední dostane výhodu

1. Při reakcích s nevýhodou se nezabíjí ani nedává nevýhoda za špatně vykonanou reakci
2. Věta: "Kdo X jako poslední, tak má nevýhodu" je stejné jako "Poslední reakce s nevýhodou na X"
3. Při poslední reakci s nevýhodou budou mít vězni nevýhodu v tomto pořadí: 1) Nevýhodu dostanou vězni, kteří ji nevykonali reakci vůbec. 2) Nevýhodu dostane ten vězeň, který vykonal reakci jako poslední.
4. Při reakcích musí Simon zařídit, aby všichni vězni měli stejné podmínky.

10) JÁNOŠÍK
= simon vybere jednoho hráče (reakce s výhodou), který si čupne a nesmí se hýbat. Ostatní hráči ho musí přeskočit. Komu se to nepodaří, zemře.

11) KOLOTOČ
= simon vytvoří kruh z bloků, tak, aby měl každý vězeň jeden a každý se na jeden postaví. Simon dává otázky a vězeň, který je zodpoví správně a první se posune na jeden z bloků doprava nebo doleva. Hráč, který na bloku stál bude zabit.

12) DIVOKÝ ZÁPAD
= simon pošle všechny vězně do zbrojky. Dá vězňům čas, aby si sebrali zbraně a poté jim zapne box [guns]. Vězni, kteří přežijí vyhráli.

13) SCHODY DO NEBE
= simon vytvoří X (tři) bloků. Dává vězňům otázky a první vězeň, který odpoví správně se posune o blok výše. Počet vězňů, kteří přežijí určí simon. Vězni, kteří se jako první dostanou na nejvyšší (třetí) blok přežívají

14) SCHODY DO PEKLA
= simon vytvoří X (tři) bloků. Všichni vězni začínají na nejvyšším bloku. Simon určí počet hráčů, kteří přežijí. Simon dává otázky a vězeň, který odpoví jako první a správně, vybere hráče, který se posune o jeden blok níže. Hráč, který se dostane na nejnižší blok zemře.

15) PRAVDA NEBO LEŽ
= simon určí 3 prostory, které budou zobrazovat pole PRAVDA, LEŽ a neutrální místo (napr. čára). Simon dává otázky (ne z menu - např.: Je hlavní město Slovenska Praha?) Hráči, kteří budou v nesprávném nebo neutrálním prostoru (u tohoto příkladu PRAVDA) budou zabiti.

16) STAVĚNÍ VĚŽIČKY
= simon určí týmy minimálně po 3 vězních. Oba týmy musí co nejrychleji na sebe vyskákat. Tým, ve kterém budou všichni 3 hráči stát na sobě (v čupu nebo ve stoje určí simon) vyhrává a přežívá.

17) ZÁVODY VE VĚŽÍCH
= simon určí týmy minimálně po 2 vězních. Hráči na sebe vyskočí na startovací čáře (simon určí, jestli na sobě budou stát ve stoje nebo v čupu). Simon určí, trasu, kterou týmy musí projít s tím, že horní hráč nesmí spadnout. Pokud horní hráč spadne z hlavy spoluhráče, tak se musí celý tým vrátit na startovací čáru a začít znovu. První tým, který společně projde trasu vyhrává a přežívá.

18) STŘELBA SE SNIPERKOU
= vybraný vězeň se postaví na vyvýšené místo. Simon (CT) má jeden pokus na zasáhnutí vězně při tom, když vezeň skáče dolů. Pokud ho trefí, i kdyby do nohy, tak vezeň bude zabit. 

Komentáre

5270 #1 eSovic
dňa február 03 2020 18:13:45
Výborné tak šup na server EZPEPE
5334 #2 Vozdy Sponzor
dňa február 04 2020 03:12:13
Kokos tak pohovor na admina k JB bude tak na dvě hodiny 😀

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Prihlásenie

Nie si zaregistrovaný? Vytvoriť účet

Anketa


Ktorá CS:GO mapa je tvoja naobľúbenejšia?


de_dust2
32%

de_mirage
42%

de_inferno
12%

de_cache
2%

de_train
2%

de_vertigo
2%

de_nuke
5%

de_overpass
3%

Hlasy: 187
Len prihlásení môžu hlasovať.
Začiatok hlasovania: 02.01.2021

Archív ankiet

Online na webe

Hostí Online: 37
Užívateľov Online: 4

evilkoOnline
VicerY10 min
Slaeer CS 1.6 Admin TS3 Admin Roka 2019 TeamSpeak Admin Sponzor CS:GO SA10 min
Archimonde CS 1.6 Admin10 min
MrNeznami CS 1.6 Admin CS 1.6 Server AdminOffline
FayFox CS 1.6 AdminOffline
Darkdeagle MajiteľOffline
Happynek Hl. CS:GO Admin TeamSpeak Admin CS 1.6 Admin Roka 2019 Hl. CS AdminOffline
DarkenzieOffline
trk CS 1.6 AdminOffline

Registrovaní užívatelia: 5,865
Najnovší užívateľ: patricius
TOPlist