Epiczone.sk - JailBreak pravidlá
Zombie #1
81.0.217.179:27252
zm_base_humans_lg
11/32
Zombie #1
11/32
COD:MW #1
81.0.217.177:27381
de_italy
7/10
COD:MW #1
7/10
Dust2 Only #1
217.11.249.93:27761
de_dust2
3/12
Dust2 Only #1
3/12
Furien #1
82.208.17.109:27871
de_dust2
7/16
Furien #1
7/16
JailBreak #1NOVÉ
82.208.17.101:27619
jail_farmville_brgames
0/16
JailBreak #1
0/16
1v1 ARENA #1
82.208.17.105:27194
am_dust2_cat
15/30
1v1 ARENA #1
15/30
1v1 ARENA #2
217.11.249.83:27502
am_cubes
2/14
1v1 ARENA #2
2/14
TeamSpeak 3
ts.epiczone.sk
66/200
TeamSpeak 3
66/200

JailBreak pravidlá

JAILBREAK

 

OBSAH PRAVIDEL:

1) VYSVĚTLENÍ ZKRATEK & PŘÍKAZY

2) VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SERVERU
     2.a) PRAVIDLA PRO VŠECHNY MODY

3) PRAVIDLA ROLÍ MODU (SIMON, CT, TT, VD)
     3.a) Simon
​     3.b) Dozorci [CT]
​     3.c) Vězni [TT]
​     3.d) VD - vězeň s volným dnem
​     3.e) HVD po multifreekillu [HVD PO MFK]

4) DEFINICE POJMŮ A DALŠÍ
     4.a) Zákaz stát, begripovat a čupět (stát)
     4.b) Definice CT zony
     4.c) Definice CT tlačítka
     4.d) Definice Simon tlačítka
     
VYSVĚTLENÍ TLAČÍTEK A ZÓN S OBRÁZKY NALEZNEŠ : ZDE
     

5) FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (poznámky k pravidlům)
5.a) FAQ - SLOŽITÉ SITUACE A PŘÍKAZY (podrobné vysvětlení záludných situací)

6) VYSVĚTLENÍ HER
     6.a) Hra na Simona
     6.b) Reakce (poslední, první, s ne/výhodou)

     6.c) Jánošík
     6.d) Kolotoč
     6.e) Divoký západ
     6.f) Schody do nebe
     6.g) Schody do pekla
     6.h) Pravda nebo lež
     6.i) Stavění věžičky
     6.j) Závody ve věžích
     6.k) Střelba se sniperkou


1) VYSVĚTLENÍ ZKRATEK & PŘÍKAZY

VD - vězeň s volným dnem
HVD - hromadné VD pro všechny vězně
CT - dozorce
TT/T - vězeň
FA - freeattack [neoprávněné napadení vězně]
FK - freekill [neopravněné zabití vězně]
MFK - mulktifreekill [neopravněné zabití více vězňů; vyhodnotí admin, případně více než 3 vězni]
TK - teamkill [zabití hráče v teamu]
TA - teamattack [napadení hráče v teamu]
PP - poslední přání vězně

/menu - otevře menu
/pomoc - otevře help menu
/vip - otevře vip menu
/admini - zobrazí seznam adminů
/pravidla - zobrazí pravidla serveru
/banlist - zobrazí banlist
/shop - zobrazení nákupního menu pro vězně
/ctshop - zobrazí nákupního menu pro bachaře
/simon - zvolí hráče Simonem + otevírá /smenu
/smenu - zobrazí Simon menu
/mikrofon - přemístí hráče k teroristům
/smenarna nebo /zmenaren - zobrazní menu pro výměnu bodů za peníze

 


2) VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SERVERU [Dozorci - CT, vězni - TT]
[ZA CO MŮŽETE BÝT POTRESTÁNI ADMINEM]

 

1. Zákaz přehazování zbraní ve zbrojnici [naházení všech zbraní do rohu] • více ve FAQ
2. Hru tvoří pouze Simon.
3. Zákaz FK, FA, TK a TA [Přejetí autíčkem, wipeout, ..] - může povolit simon na atrakcích (např. autíčka).
4. Smrtí Simona se ruší všechny zákazy i příkazy a Simona musí nahradit jiný dozorce. • více ve FAQ
5. Pokud admin nějak zasahuje do hry jako například zkouší CT mikrofony nebo objasnuje někomu kill, tak se hra pozastavuje. • více ve FAQ
6. Zbraň z grablého CT [admin zabije CT grabem a přemístí ho k T apod.] se nesmí brát do ruky!
7. Zákaz vynášení věcí z atrakcí, tj. všechny části atrakcí, které simon nemůže respawnovat přes simon menu [tzn. autíčka, skateboardy; MÍČ SE MŮŽE]
8. Jediné správné oslovení vůdce je "vůdce" / "vodca".
9. Každý hráč na serveru musí mít smysluplný nick, který Simon dokáže přečíst a určit podle něho hráče.
10. Zákaz neustáleho měnění nicků.
11. Při jakékoli hře, při které musí vězni psát do chatu se neřeší diakritika (š, č, .. ú, ů)
 

2.a) PRAVIDLA PRO VŠECHNY MODY
[ZA CO MŮŽETE BÝT POTRESTÁNI ADMINEM]
 

1. Při spuštění modu nesmějí CT kempit v prostoru cel, ani v jeho blízkosti a zabíjet vězně při východu z cel.
2. Zákaz hrát si při modu na atrakcích.
3. Zákaz kempení u portů
4. Dozorci mohou kempit, pokud to není v rozporu s jiným pravidlem [kromě matrixu a schovky]
5. Vezni nesmí kempit. [kromě schovky]

 


3) PRAVIDLA PRO JEDNOTLIVÉ ROLE (SIMON, CT, TT, VD)

3.a) SIMON
[ZA CO MŮŽETE BÝT POTRESTÁNI ADMINEM]

1. Musí na začátku kola zkontrolovat, jestli nemá mít nějaký vězeň VD  [FK z předešlého kola]
2. Zákaz slovíčkaření. (Sklo, člup apod.), platí i u hry na Simona.
3. Zákaz neohlášeného modu/boxu. [Simon musí říct, že dává mod/box]
4. Simon nemůže pustit mod, když má nějaký vězeň VD [ne koupené] nebo je Vůdce.
5. Simon nesmí dát 2 mody po sobě. [Neplatí pro box]
6. Simon musí otevřít cely do jedné minuty.
7. Vězni mohou do CT zony, pokud následují simona, který jim tento příkaz dal. Povolení od simona nepotřebují.
8. SIMON MÁ ABSOLUTNÍ ZÁKAZ TZV. DĚROVAČKY (uzavření vězňů v místnosti a následné děrování)
Admin má právo kdykoli zasáhnout do simonovy hry a pozměnit, zrušit nebo zakázat danou aktivitu/činnost.


3.b) DOZORCI [CT]
[ZA CO MŮŽETE BÝT POTRESTÁNI ADMINEM]

1. Vlastnit funkční mikrofon.
2. Chránit, posluchat, brát a nerušit Simona.
3. Když vězeň požádá o objasnění killu, tak mu to dozorce musí vysvětlit.
4. Dozorci mohou zabít vězně za: neposlechnutí příkazu Simona, zbraň schovanou, i v ruce, schovaný granát, i v ruce, vlezení do CT zony, otevření dveří od CT zony, stisknutí CT nebo simon tlačítka, napadnutí, nebezpečné přiblížení [pokus o napadení] anebo zabití dozorce • více ve FAQ
5. Zákaz nadržovat a pomáhat vězňům
6. CT má zakázané používat SIMON tlačítka, pokud mu to Simon nepovolí nebo nepřikáže.
7. Zákaz vyhazování/podhazováním zbraní vězňům za účelem zjištění, jestli má zbraň [Bere se jako spolupráce T a CT]
8. CT mají povinnost otevřít při VD pro všechny cely a nesmí nikoho v nich úmyslně držet.


3.c) VĚZNI [TT]
[ZA CO MŮŽETE BÝT ZABITI]

1. Vězni musí poslouchat Simona, jít přímou cestou bez zdržování, ale mohou jít tak, aby si neubrali HP. Za neuposlechnutí mohou být zabiti.
2. Jediná tlačítka, které vězni mohou používat vždy, jsou tlačítka na otvírání dveří od prostoru, kam jdou se Simonem.
3. Při pozdním napojení do kola je povinnost vězně se zabít, pokud tak neučiní, tak to může udělat CT nebo admin. (Pozdní napojení = cely byly již otevřeny; neplatí u VD pro všechny)
4. Vězni mohou být zabiti za neposlechnutí příkazu Simona, zbraň schovanou, i v ruce, schovaný granát, i v ruce (pokud nepoužívají granát na atrakci k tomu určené, nesmí atrakci s granátem opustit), vlezení do CT zony, otevření dveří od CT zony, stisknutí CT nebo simon tlačítka, napadnutí, nebezpečné přiblížení [pokus o napadení] anebo zabití dozorce (POZOR: vesta se nebere jako zbraň)
5. Vězni mohou do CT zony, pokud následují simona, který jim tento příkaz dal. Povolení od simona nepotřebují.


3.d) VOLNÝ DEN [VD]
[ZA CO MŮŽETE BÝT POTRESTÁNI ADMINEM]

1. Pro VD neplatí simonovy příkazy, pokud není v rozporu s následujícím:
2. Při ukončování VD vězni musí Simon použít MENU pro to určené.
3. Po ukončení VD simonem musí Simon zopakovat všechny zákazy i příkazy jednotlivě pro vězne "s ukončeným VD".
4. Simon může vězňovi ukončit jeho volný den jen, pokud je poslední žijící vězeň [VD + ještě jeden vězeň], nebo VD narušilo simonovu hru.
5. Simon má právo požadovat, aby vězen, který má VD opustil prostor, kde simon tvoří hru a tím ji nijak nenarušoval.
6. Při VD je dovolen granát na atrakaci k tomu určené. [Hráč ho ale nesmí z atrakce odnést nebo s ním na atrakci úmyslně zaútočit na CT]
7. Koupené VD neplatí, pokud chce simon spustit mod. Vezeň by měl koupit VD po otevření cel.
8. Pokud si hráč vybere VD z PP a následují kolo je automatické HVD, tak se mu VD přesouvá na další kolo (platí i u VD z FK).

 

3.e) VOLNÝ DEN PO MULTIFREEKILLU

1. Při MFK (vyhodnotí admin, případně více než 3 hráči) následuje další kolo HVD. Simon otevře cely a vyhlásí HVD do času 00:00 na timeru kola.
2. Pokud je následující kolo po MFK automatické HVD přednastavené serverem, tak se další kolo HVD již dávat nemusí.


4) DEFINICE POJMŮ A DALŠÍ
[ZA CO MŮŽETE BÝT ZABITI]

 

4.a) ZÁKAZ SKÁKAT, ČUPĚT, BEGRIPOVAT + STÁT
= Pokud na začátku kola dostanou hráči zákazy skákat, begripovat a čupět (stát), tak vězni z toho nesmí nic udělat až do opětovného povolení Simonem (máte povoleno skákat, můžete skákat atp.)
- Platí, že vězni musí vždy splnit Simonův příkaz přímou cestou a bez zdržování.
např. vězni mohou skočit ke splnění Simonova příkazu (po zákazech Simon řekne: běžte na stoly). Zákazy se tím ale neruší a po vyskočení na stoly nemohou vězni opět skákat.

Tj. VĚZNI MOHOU PORUŠIT ZÁKAZ PRO SPLNĚNÍ SIMONOVA PŘÍKAZU. PŘÍKAZ SE TÍM NERUŠÍ.
 

VYSVĚTLENÍ TLAČÍTEK A ZÓN S OBRÁZKY NALEZNEŠ : ZDE

4.b) DEFINICE CT ZONY
= CT ZONA jsou všechna místa odkud CT hlídají vězně a je pro to "vyhrazený prostor" (na všech boxech, vyvýšená místa - hradby, zídky, prostor u CT tlačítek)

- dveře od CT zony

4.c) DEFINICE CT TLAČÍTKA
= CT tlačítka se nacházejí na CT zoně nebo jsou na atrakcích, které způsobují dmg [ruleta, děla...] • více ve FAQ

- VD ani vězeň ho nemůže použít

4.d) DEFINICE SIMON TLAČÍTKA
= SIMON tlačítko je každé tlačítko, které Simon používá k tvoření hry [otevírání cel, tlačítka na ovládání dění v boxu...]

- CT ani VD nemůže používat simon tlačítka [narušil by simonovu hru]
- v normálním kole se simonem vězeň nemůže používat žádné z tlačítek [kromě oteviraní dveří od prostoru, kam jde se simonem], jinak může být zabit


5) FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

2) VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SERVERU - FAQ
1. Zákaz přehazování zbraní ve zbrojnici [naházení všech zbraní do rohu]

- CT si mohou přehodit zbraň pokud si ji chtějí změnit nebo pokud jim dojdou náboje (stejně tak TT, pokud se dostanou do zbrojky)

4. Smrtí Simona se ruší všechny zákazy i příkazy a Simona musí nahradit jiný dozorce.
- Smrtí Simona začíná pro vězně VD, dokud se neurčí nový Simon a nedá příkazy/zákazy

5. Pokud admin nějak zasahuje do hry jako například zkouší CT mikrofony nebo objasnuje někomu kill, tak se hra pozastavuje.
- Vězni v tuto chvíli nesmí napadnout CT, musí čekat dokud se situace nedořeší, nehýbou se a čekají než Admin povolí pokračování kola.


3b) DOZORCI [CT]FAQ
5. Dozorci mohou zabít vězně za: neposlechnutí příkazu Simona, zbraň schovanou i v ruce, granát schovaný i v ruce, vlezení do CT zony, otevření dveří od CT zony, stisknutí CT nebo Simon tlačítka, napadnutí, nebezpečné přiblížení anebo zabití dozorce

- dozorci nesmí podhazovat zbraně hráčům, aby zjistili, jestli vězeň má nebo nemá zbraň
- vězni s volným dnem mohou používat granáty na atrakci k tomu určené, nesmí atrakci opustit > pokud se jedná o HE granáty, tak by se CT nemělo motat na atrakci k úmyslnému započetí vzpoury
- vesta se nebere jako zbraň, nedává žádný damage4.c) DEFINICE CT TLAČÍTKA - FAQ
= CT tlačítka se nacházejí na CT zoně nebo jsou na atrakcích, které způsobují dmg [ruleta, děla...]

- pozn. samotný prostor, kde se tlačítko od atrakce nachází CT zonou není [typický příklad: betonový proster na wipeoutu na jail_snow], vězni ale tlačítko nesmí stisknout
 


5.a) FAQ - SLOŽITÉ SITUACE A PŘÍKAZY

1) "Pusťte klávesnici a myš"
Pusťte klávesnici = hráč se nesmí hýbat (pouze myší); pokud hráč používá nějakou klávesu (čup), tak ji musí uvolnit. Hráč po tomto zákazu nesmí používat žádnou z kláves, které jsou při základním nastavení configu, přednastavené na klávesnici (tj. skok, chůze, begrip, čup), jinak může být zabit.
Pusťte myš = hráč nesmí hýbat myší; pokud hráč používá nějaké tlačítko (boxuje), tak ho musí uvolnit. Hráč po tomto zákazu nesmí používat žádné z tlačítek, které jsou při základním nastavení configu, přednastavené na myši (tj. +attack, pohyb myší), jinak můžeš být zabit.
2) "Kdo skočí poslední, tak má nevýhodu" = pokud skočí POUZE JEDEN hráč, tak skočil jako první i poslední. Nevýhodu nemá.
3) Při hře na Simona. Simon říká: "všechno platí" je stejné jako "všechny zákazy a příkazy platí"
4) 
"Běžte NA zadní stěnu" znamená to stejné jako "běžte K zadní stěně"6) VYSVĚTLENÍ HER6.a) HRA NA SIMONA
1.
Hra na Simona začíná pouze slovy "Zahrajeme si (na) Simona.". (Jiný příkaz je "neplatný".)
2. Hra na Simona se ukončuje pouze slovy "Simon ukončuje hru (na) Simona" nebo "Simon ukončuje Simona".  (Jiný příkaz je "neplatný".)
3. Když Simon začne nebo ukončí hru na Simona, tak se tím ruší všechny zákazy a příkazy a Simon je musí zopakovat.
4. Pokud příkaz neřekl Simon, tak Simon může vězně zabít, i když neměl zákazy.
5. Zákaz slovíčkaření (sklo, člup, apod.)


6.b) REAKCE (POSLEDNÍ, PRVNÍ, S NE/VÝHODOU)
= pokud Simon neurčí jinak (reakce - poslední, první, s ne/výhodou), tak reakce je hra, při které vězeň, který jako poslední splní reakci na skok, čup, begrip, postavení se aj. jako poslední bude zabit

1. Pokud dal Simon zákazy, tak platí i při reakcích, tj. pokud vězeň udělá něco jiného, tak bude zabit.
2. Pokud vezeň reakci nevykoná bude zabit.
3. Při reakcích zabíjí pouze Simon, pokud vězně zabije jiný dozorce bez vyzvání Simona, tak se to bere jako FK.
4. Při reakcích s výhodou (nevýhodou) se nezabíjí (ani za špatně vykonanou reakci = hráč má automaticky nevýhodu).
5. Při poslední reakci bude zabit poslední vězeň, který reakci vykoná + ti, kteří ji nevykonali vůbec.
6. Při první reakci bude zabit první vezeň, který reakci vykoná + ti, kteří ji nevykonali vůbec.
7. Při reakcích s výhodou (nevýhodou) se nezabíjí (ani za špatně vykonanou reakci).
8. Při reakcích musí Simon zařídit, aby všichni vězni měli stejné podmínky.
 

6.c) JÁNOŠÍK (POSLEDNÍ, PRVNÍ, S NE/VÝHODOU)
= simon vybere jednoho hráče (reakce s výhodou), který si čupne a nesmí se hýbat. Ostatní hráči ho musí přeskočit. Komu se to nepodaří, zemře.

6.d) KOLOTOČ
= simon vytvoří kruh z bloků, tak, aby měl každý vězeň jeden a každý se na jeden postaví. Simon dává otázky a vězeň, který je zodpoví správně a první se posune na jeden z bloků doprava nebo doleva. Hráč, který na bloku stál bude zabit.

6.e) DIVOKÝ ZÁPAD
= simon pošle všechny vězně do zbrojky. Dá vězňům čas, aby si sebrali zbraně a poté jim zapne box [guns]. Vězni, kteří přežijí vyhráli.

6.f) SCHODY DO NEBE
= simon vytvoří X (tři) bloků. Dává vězňům otázky a první vězeň, který odpoví správně se posune o blok výše. Počet vězňů, kteří přežijí určí simon. Vězni, kteří se jako první dostanou na nejvyšší (třetí) blok přežívají

6.g) SCHODY DO PEKLA
= simon vytvoří X (tři) bloků. Všichni vězni začínají na nejvyšším bloku. Simon určí počet hráčů, kteří přežijí. Simon dává otázky a vězeň, který odpoví jako první a správně, vybere hráče, který se posune o jeden blok níže. Hráč, který se dostane na nejnižší blok zemře.

6.h) PRAVDA NEBO LEŽ
= simon určí 3 prostory, které budou zobrazovat pole PRAVDA, LEŽ a neutrální místo (napr. čára). Simon dává otázky (ne z menu - např.: Je hlavní město Slovenska Praha?) Hráči, kteří budou v nesprávném nebo neutrálním prostoru (u tohoto příkladu PRAVDA) budou zabiti.

6.i) STAVĚNÍ VĚŽIČKY
= simon určí týmy minimálně po 3 vězních. Oba týmy musí co nejrychleji na sebe vyskákat. Tým, ve kterém budou všichni 3 hráči stát na sobě (v čupu nebo ve stoje určí simon) vyhrává a přežívá.

6.j) ZÁVODY VE VĚŽÍCH
= simon určí týmy minimálně po 2 vězních. Hráči na sebe vyskočí na startovací čáře (simon určí, jestli na sobě budou stát ve stoje nebo v čupu). Simon určí, trasu, kterou týmy musí projít s tím, že horní hráč nesmí spadnout. Pokud horní hráč spadne z hlavy spoluhráče, tak se musí celý tým vrátit na startovací čáru a začít znovu. První tým, který společně projde trasu vyhrává a přežívá.

6.k) STŘELBA SE SNIPERKOU
= vybraný vězeň se postaví na vyvýšené místo. Simon (CT) má jeden pokus na zasáhnutí vězně při tom, když vezeň skáče dolů. Pokud ho trefí, i kdyby do nohy, tak vezeň bude zabit. 

Komentáre

5270 #1 eSovic CS Admin CS:GO SA
dňa február 03 2020 18:13:45
Výborné tak šup na server EZPEPE
5334 #2 Vozdy CS Admin Sponzor CS Server Admin
dňa február 04 2020 03:12:13
Kokos tak pohovor na admina k JB bude tak na dvě hodiny 😀

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Prihlásenie

Nie si zaregistrovaný? Vytvoriť účet

Anketa


Ako dlho navštevuješ naše servery?


<1 rok
19%

1-2 roky
18%

3-4 roky
18%

5-6 rokov
29%

7 rokov
15%

Hlasy: 78
Len prihlásení môžu hlasovať.
Začiatok hlasovania: 26.01.20

Archív ankiet

Online na webe

Hostí Online: 38
Užívateľov Online: 3

smilko10 min
ALCAPONE10 min
Revan10 min
eSovic CS Admin CS:GO SAOffline
Siso CS AdminOffline
xpvckoOffline
murexOffline
FeRyOffline
vojacekOffline
Rebel74 CS:GO Admin Roka 2019 CS:GO AdminOffline

Registrovaní užívatelia: 5,354
Najnovší užívateľ: murex
TOPlist