Furien

Zoznam výhod:

MODEL Špeciálny VIP model hráča

PENIAZE Za každé zabitie napriateľa získaš +10$

GRANÁT Na začiatku každého Furien kola získaš Teleport granát

ITEM Sprístupní sa ti špeciálny item Freezing bullets, vďaka ktorému máš šancu spomaliť furienov

ITEM Sprístupní sa ti špeciálny item Revealing bullets, vďaka ktorému zviditeľníš furienov po zásahu

ITEM Sprístupní sa ti špeciálny item Auto BHOP, vďaka ktorému môžeš skákať automatický bunnyhop

ITEM Sprístupní sa ti špeciálny item Bullet dodge, vďaka ktorému máš šancu sa vyhnúť guľke nepriateľa

ITEM Sprístupní sa ti špeciálny item Regenerácia, ktorá ti neustále doplňuje HP

SHOP Sprístupní sa ti item Wallhang, vďaka ktorému môžeš liezť po stenách

SHOP Sprístupní sa ti item No slowdown, vďaka ktorému ťa guľky nebudú spomalovať

SHOP Sprístupní sa ti item Superknife, ktorý zabíja antifurienov na jednu ranu

SHOP Sprístupní sa ti item Rýchlosť, vďaka ktorej budeš rýchly i za antifuriena

KNIFE Sprístupní sa ti SLEEP KNIFE, ktorý po zásahu oslepí nepriateľa na 1.5 sekundy

KNIFE Sprístupní sa ti FLAG KNIFE, ktorý znižuje damage nepriateľa o 50% na 5 sekúnd

KNIFE Sprístupní sa ti REGEN KNIFE, ktorý ti po zabití nepriateľa pridá +25HP

GUN Sprístupní sa ti zbraň XM1014 Lego, ktorá má +30% damage

GUN Sprístupní sa ti zbraň AWP Eagle, ktorá zabíja furienov na jednu ranu

GUN Sprístupní sa ti zbraň Deagle Lightning Strike, ktorá má +40% nábojov v zásobníku

ZBRANE Sprístupnia sa ti zbrane XM1014 a Dual UZI v menu na začiatku kola

DAMAGE Po zasiahnutí nepriateľa sa ti ukáže spôsobené poškodenie

VIPS Po napísaní /vips budeš v zozname VIP hráčov online

HP Za každé zabitie nepriateľa získaš bonus +5hp

Zakúpiť VIP výhody